สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่

ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่

ประกาศ  เรื่องการย้ายสำนักงานใหญ่


เรียน  ลูกค้าทุกท่านทราบ

                                เนื่องจากทาง บริษัท ซาวาดะ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานใหญ่ จากเดิม เป็นที่ใหม่  เลขที่ 118  หมู่ 2  ซอยหกศอก  ถนนเลียบคลองสีวา-พาสวัสดิ์  ตำบลนาดี  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

จึงแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ โดย ลูกค้าสามารถติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่  25 เมษายน 2560  ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมเรื่องต่างๆ ได้ที่เบอร์   089-2226588, 088-4275588, 088-4276688

Tags :

view